Πολιτική εγγύησης προϊόντων

Η Aber Aquatic, εφαρμόζει την εγγυητική πολιτική της κάθε εταιρείας με την οποία συνεργάζεται, αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά ή μη κατάλληλα για χρήση.
Κάθε εταιρεία προσφέρει διαφορετική εγγύηση (warranty) για τα προϊόντα της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κυρίως αν η αιτία του προβλήματος οφείλεται στον κατασκευαστή.

Προκειμένου να ισχύσει η εγγυητική πολιτική ενός προϊόντος, θα πρέπει με το που εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο info@aberaquatic.com προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς και το serial number ή lot/batch number (εφόσον υπάρχει).

Σε καμία περίπτωση μην ενεργήσετε αυτοτελώς και μην προσπαθήσετε να προβείτε στη διόρθωση του προβλήματος μιας και τις περισσότερες φορές αυτό επιφέρει την ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή