Τα SPS (Small Polyped Stony corals) είναι κοράλλια με σκληρό σκελετό και μικρούς πολύποδες.